Inici

La Secretaria Informàtica de l’EPS té com a finalitat principal donar suport informàtic a la docència i a l’administració de l’Escola Politècnica Superior, facilitant els recursos humans i materials necessaris per a proporcionar el millor servei possible als seus usuaris.

Localització: Edifici P-I, 1a. planta. Despatx P1-112.

Horari: de 8.00h a 20.00h , de dilluns a divendres.

T: 972 41 84 25
http://eps.udg.edu/si