Tecnologia

El factor temps

A l’apartat de Tecnologia es crea un espai comú on participem els diferents àmbits tecnològics que convivim en el marc de l’Escola Politècnica Superior, a partir de la reflexió sobre un tema transversal. En el primer número es va parlar de diferents maneres d’entendre la mesura de les longituds. En el segon les reflexions es van centrar a l’entorn de l’obsolescència tecnològica. En el tercer número el tema central han estat els imprevistos i la incertesa tècnica. La nova proposta per aquest número 4 és “El factor temps”

La moda s'esvaeix, l'estil contínua
F. Julian,  F.X. Espinach.   Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte. Àrea d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

Als mitjans de comunicació sentim parlar de com els productes estan subjectes a les modes imperants i moltes vagades fins i tot nosaltres mateixos ens deixem anar en aquest sentit i adquirim productes que en altre temps mai no hauríem adquirit. Però per a un dissenyador industrial el factor temps té altres lectures; no solament les corresponents a les modes, sinó també al temps cada vegada menor en el cicle de vida dels productes i igualment al temps menor del disseny i desenvolupament d’aquests productes.
llegir +

El factor temps en els processos productius agraris
Ll. Bosch.   Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

El sector agrari està molt vinculat al factor “temps cronològic”; totes i cada una de les activitats desenvolupades en l’àmbit agrari, tant les activitats agrícoles com les ramaderes, estan condicionades pel temps. De fet, l’activitat agrària és una cursa constant contra el temps, atesa la dificultat de reduir els temps necessaris per a l’obtenció dels productes agrícoles. La millora i evolució de les tècniques i processos utilitzats en l’agricultura i la ramaderia han pogut accelerar els processos productius únicament en una petita part; la profunda vinculació dels processos agraris amb els sistemes biològics fan molt difícil aquesta acceleració.
llegir +

La gestió del temps un dels grans reptes del sector de la construcció
E. Gifra  Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

La gestió del temps és, sens dubte, un dels grans reptes pendents per aplicar en els processos que permeten la materialització d’una obra de construcció. La gran majoria de les obres finalitzen en una data posterior o en un temps superior al previst inicialment. La realitat palpable és que, a diferència de la tendència actual a controlar econòmicament l’obra, encara no existeix una conscienciació real de la necessitat de dur un control temporal. Sovint s’excusa aquesta falta de previsió temporal eludint múltiples factors, que es justifiquen com a arguments que impossibiliten la delimitació temporal.
llegir +

Indústria i temps, la mesura de l’evolució professional
G. Prados.   Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Aquest escrit és un homenatge a la ciència i a la indústria, així com al Dr. T., un enginyer que m’ha ajudat a comprendre els nombrosos “temps” que existeixen , ja que els ha viscut gairebé tots. A la vida professional els enginyers i científics ens exposem a múltiples temps: des dels espais temporals curvilinis que ens ensenya la física fins als valors més tangibles de la productivitat industrial, amb què treballen les enginyeries. Conceptes que un cop han marcat el nostre passat persisteixen barrejant-se i construint el nostre futur. Aprofundirem en cinc d’aquests temps: l’extrem, el real, el de producció, el financer i l’empresarial.
llegir +