BJMGP

Beques Josep Maria Ginés i Pous per a l'ampliació d'estudis universitaris (BJMGP)

L’Associació de Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, convoca l'any 2014 la quarta edició de les Beques Josep Maria Ginés i Pous per a l’ampliació d’estudis universitaris (BJMGP) que, amb caràcter anual, tenen com a objectiu el foment de l’especialització tècnica dels titulats en algun dels estudis impartits a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona (UdG).

Convocatòria 2014

Les beques Josep Maria Ginés i Pous s’adrecen a persones titulades a l’EPS i s’atorgaran per a realització d’una ampliació d’estudis universitaris relacionada amb l’enginyeria o l’arquitectura, en qualsevol dels seus àmbits de desenvolupament.

El Patronat Politècnica convoca un màxim de 2 beques per cursar estudis de postgrau, durant el curs 2013-2014 o el curs 2014-2015, en qualsevol universitat espanyola o estrangera. La possibilitat d'atorgament de 1 ó 2 beques podrà estar condicionada a la resolució d'altres convocatòries de beques del Patronat.

Els candidats que rebin una beca s’han d’incorporar a les universitats respectives durant el curs 2014-2015 o el curs 2015-2016.

La convocatòria comprèn qualsevol àrea de coneixement relacionada amb l’enginyeria o l’arquitectura. Independentment de l’àrea de coneixement, es prioritzaran les propostes d’ampliació d’estudis per la seva orientació professionalitzadora.

La dotació global corresponent a aquesta convocatòria del 2014 és de fins a 28.000 € i la dotació màxima de cada beca serà de fins a 14.000 €.

La convocatòria s’obre el dia de la seva publicació i es tanca el dia 30 d’abril de 2014.

Darrera modificació: 2014/03/13 15:25